Обновено: петък, 20 април 2012 13:41
Save as PDF Print Increase font size

Консултантска дейност

ОБЛАСТИ НА КОНСУЛТИРАНЕ

    Стратегическо управление 
   Маркетинг 
   Управление на човешките ресурси 
   Иновация 
   Публично-частно партньорство  
   Регионално развитие 
   Финанси 
   Енергийна ефективност и възобновяеми енергийни източници 
   Опазване на околната средаИСК предоставя консултантски услуги на фирми, общини и институции за кандидатстване по Оперативните програми:     

 "Развитие на човешките ресурси" 2007-2013 г.  
            
 "Конкурентноспособност" 2007-2013 г.

 "Регионално развитие" 2007-2013 г.

 "Околна среда" 2007-2013 г.

 "Административен капацитет" 2007-2013 г.

 Национален стратегически план за развитие на селските райони 2007-2013.                                                                                                                             

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Разработва и реализира проекти по Оперативните програми.
  

Разработва документация за кандидатстване по обществени поръчки и за участие в търгове. 

Центърът по управление на качеството и международни проекти е звено в структурата на ИСК, специализирано в консултации в следните области :

  • Системи за управление на качеството
  • Системи за управление на околната среда 
  • Системи НАССР
  • Системи за управление безопасността на храните
  • Системи за здравословни и безопасни условия на труд

    Екип

     Центърът разполага с екип от високо квалифицирани специалисти - експерти с богат практически опит в областта на икономиката, управлението правото. Специалистите ни по управление на качеството, здравословни и безопасни условия на труд и др. са доказали своята компетентност.

    Опит

     Центърът по управление на качеството е с многогодишен опит в консултанската дейност. Десетки са реализирали успешно проекти с помощта на консултанти от центъра. Сред клиентите на ИСК, преминали сертификация на Системи за управление, съответстващи на изискванията  на международните стандарти ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, OHSAS 18001:2007 и ISO 22000:2005 са :  

     Системи за управление на качеството-ISO 2001:2008 

      "Елидис" ООД   
     "Вандов" ЕООД - гр.Луковит                                                     
     "Вандов - Г" - гр. Луковит   
     Български пощи ЕАД 
     Столичен автотранспорт - гр. София 
     "ВЕСЕЛИНО" ЕООД - гр. Казанлък 
     "Баланс - М" ЕООД - гр. София
 
     Строително-инвестиционна компания "СЕВЕКС" - гр. София  
     "ИНДУСТРИАЛ ПАРТС" ООД - гр. Казанлък 
     Колеж по икономика и администрация - гр. Пловдив 
     ТПКИ "Първомай" - гр. Смолян 
     ТПКИ "Иглика" - гр. Шумен 
     ТПКИ "Зора" - гр. Разград 
     TПКИ "Никола Вапцаров" - гр. Карлово 
     ТПКИ "Атанас Тешовски" - гр. Гоце Делчев 
     ТПКИ "Рила" - гр. Благоевград 
     ТПКИ "Царевец" - гр. Велико Търново 
     ТПКИ "Марица" - гр. Пловдив 
     ТПКИ "Миролюбец" - гр. Ловеч 
     ТПКИ "Родина" - гр. Варна 
     ТПКИ "Прогрес" - гр. Русе  
     "Градиакт Консулт" ООД - гр. София 
     "Севекс Фарма" ООД - гр. София  
     "Финтех" ООД, - гр. София 
     "Топодит" ЕООД - гр. София  

  

      Интегрирани системи за управление 

    "Севекс инженеринг" ЕООД 
    ТПСК "Освобождение-45"- гр. Плевен  
    "Турмедико" АД - гр. София   
    "Улично осветление" ЕАД - гр. София
   
    "Интегрирани пътни системи" АД - гр. Пловдив
  
    Гранд хотел и СПА "Приморец" - гр. Бургас

    В момента се разработват: 
    Системи за управление на качеството