Обновено: петък, 16 май 2014 11:14
Save as PDF Print Increase font size

Прием

ПРЕДСТОЯЩИ ОБУЧЕНИЯ С ВАУЧЕРИ:

Школата за чуждоезиково обучение и Центърът за професионално обучение към ИСК при УНСС от септември месец 2014 г. набират желаещи за обучения с ваучери за придобиване на професионална квалификация или ключова компетентност в рамките на ОП "Развитие на човешките ресурси" 2007 - 2013, схема "Аз мога повече". 

За да се запишете, е необходимо да представите уведомление, издадено от бюрото по труда.