Обновено: сряда, 17 юни 2015 20:07
Save as PDF Print Increase font size

Център за факултативно обучение

   Центърът за факултативно обучение при Института за следдипломна квалификация дава възможност за завършване на допълнителна квалификация на студентите по време на тяхното обучение. Дейността на Центъра е насочена към придобиване на знания и умения по различни специалности за изграждането им като адаптивни и конкурентноспособни специалисти за стопанската и обществената практика.
  Приемат се студенти, обучаващи се в редовна форма във всички степени на висшето образование в УНСС и други висши училища в София. За обучението се присъждат кредити за професионално образование, а на успешно завършилите курсовете се издава Свидетелство за професионална квалификация.
   Обучението на студентите е по преференциални цени.

 

За контакти и допълнителна информация:

доц. д-р Татяна Даскалова    кабинет 109
директор тел.: 0888 000 243
e-mail: tansu2@abv.bg
г-жа Полина Никифорова кабинет 105
организатор по учебната работа тел.: 02/ 862 77 13, GSM 0888 000 237
e-mail: P.Nikiforova@ips.bg