Обновено: петък, 16 май 2014 13:25
Save as PDF Print Increase font size

Прием

Институтът за следдипломна квалификация при Университета за национално и световно стопанство организира обучение с ваучери за придобиване на професионални квалификации и ключови компетентности на одобрените лица по схемата "Аз мога".

Начало: септември 2014 г.

Край:

Брой часове: 600 ч. – обучение за придобиване на III СПК – за част от професията

Обучението се осъществява в присъствена форма, като занятията се провеждат през събота и неделя.

Преподавателският екип включва висококвалифицирани преподаватели от УНСС и утвърдени специалисти от практиката.

При успешно приключване на обучението се издават документи, регистрирани в МОН в съответствие с държавните изисквания и международен сертификат.

Записване: до