Обновено: понеделник, 09 ноември 2015 10:51
Save as PDF Print Increase font size

Съобщения


На 11.12.2015 г. ще се проведе ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ за специалност УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТИ.

Явяването на държавен изпит става след подаване на молба в канцеларията /при г-жа Полина Никифорова, ИСК, каб.105, тел. за контакти: 02 862 77 13, 0888 000 237/; плащане на определената такса и проверка на положените изпити.