Обновено: сряда, 08 февруари 2017 14:23
Print Increase font size

Център за професионално обучение

ПРОФЕСИОНАЛНИ КВАЛИФИКАЦИИ
Центърът провежда квалификационни курсове за следните професии:

Деловодител 
Касиер
Оператор на компютър
Снабдител 
Офис -секретар
Сътрудник в бизнес услуги 
Сътрудник в малък и среден бизнес
Данъчен и митнически посредник
Финансист (банково, застрахователно и осигурително дело)
Икономист
Икономист (икономика и мениджмънт)
Оперативен счетоводител 
Офис -мениджър 
   

КЛЮЧОВИ КОМПЕТЕНТНОСТИ   


Общуване на роден език
Общуване на чужди езици
Дигитална компетентност
Умение за учение
Инициативност и предприемачество

За контакти и допълнителна информация:  

Полина Никифорова кабинет 105
организатор по учебната работа тел 02/862 77 13
GSM 0888 000 237
e-mail: P.Nikiforova@ips.bg

Default.pdf