Обновено: вторник, 04 април 2017 15:49
Save as PDF Print Increase font size

Контакти

ИНСТИТУТ ЗА СЛЕДДИПЛОМНА КВАЛИФИКАЦИЯ ПРИ УНСС
Румяна Накова
тел. +359(2)8621069, 0888000245, факс +359(2)8627447
Е-mail: R.Nakova@ips.bg; ips@ips.bg
Полина Никифорова - организатор учебна дейност
тел. +359(2)8627713; 0888000237
E-mail: P.Nikiforova@ips.bg              
Румяна Менкаджиева - организатор учебна дейност 
моб.тел. 0888585633
Е-mail: R.Menkadjieva@ips.bg


ИСК при УНСС
Адрес: София 1797, бул. "Климент Охридски" 2

Намерете ни картата: ИСК